WATAHA

 

objevení strategie silného vůdce 

Workshop je věnován tvůrcům, managerům, terapeutům, coachům, ale i mužům plnícím rozmanité přijaté role ve společnosti, rodině či ve vztazích.

Workshop je také  určen všem mužům majícím odvahu vydat se na cestu setkání se sebou samými. Mužům, kteří potřebují hluboké spočinutí. Dobrodruhům, kteří cítí stesk po absolutní svobodě. 

CESTOU VLČÍCH STOP

Cesta vede hlubokým lesem, pohraničním pásmem západní části pohoří Biezczady v Polsku. Tiché putování v přítomnosti vlků nabízí prostor na přesměrování pozornosti z vnějších vjemů na vnitřní prožitky. Umožňuje objevit cestu k vnitřnímu vedení a pohlédnout na sebe jako na přirozeného tvůrce svého života. Putovnání v divoké přírodě v blízké přítomnosti vlků ti přinese ztišení, posílení a neocenitelný vhled do tvého života. 

PROČ?

Dobrodružné putování, při kterém zkoumáme neznámé oblasti divoké přírody, odkrývá nepoznané území uvnitř nás samých. Území, kde nás nic neruší, kde jsme přesměrování k vnitřnímu tichu, kde vkročíme do prostoru, v němž jsme odkázáni jen a jen sami na sebe, kde přebíráme plnou zodpovědnost a učíme se být tvůrcem životních situací. Zároveň jsme i v bezpečí smečky, kde v každodenních společných rituálech rozdělávání ohně a přípravy jídla, je prostor na spolubytí a vzájemnou podporu a kde má každý své stejně důležité a nezastupitelné místo. Mít vlka v mysli znamená zhluboka se nadechnout, snít o svobodě a být všemu otevřený. V kouzelných setkáních s panenskou přírodou se při nečekaných výhledech do udolí rozpomínáme na své sny a jasněji si uvědomujeme svá přání. Učíme se vyjadřovat hluboké záměry. Putovat vlčími stopami znamená vydat se za svým niterným cílem. Les nám připravuje nečekané situace, ve kterých máme možnost vyzkoušet si tvořivost a nápaditost. Je zde prostor nahlédnout na způsoby našich obvyklých reakcí, které nám nabízí automatická řešení. A je zde také prostor pochopit, že máme možnost přistupovat k věcem i jinak. Když procházíme tichým lesem, začíná náš mozek přepínat na jiné frekvence. Ze začátku se s množstvím svých neuspořádaných myšlenek pereme, ale jakmile se zklidníme, jejich nápor postupně opadá. Začíná nám být jasno a cítíme se očištěni. Začínáme vědět KDO JSME, KAM JDEME a CO CHCEME. Začínáme TVOŘIT SVŮJ SVĚT. Cesta lesem je jak život sám. Máme čas. Přicházíme nepřipraveni. Odcházíme připraveni. Je to období zrání našeho vědomí. Z lesního putování se vracíme posíleni, známe svoje zaměření a dovedeme převzít odpovědnost za svůj život .

Během pobytu ve Vlčí zóně se seznámíme s buddhistickou technikou LESNÍHO KRUHU, která je její nedílnou součástí.

LESNÍ KRUH

Lesní kruh je věnován umění ztišení se. Ticho a speciálně vytvořený harmonogram dne a činností vedou k přesměrování tvořivé energie dovnitř. Vypozoruješ, že tvou myslí prochází vlny nápadů spojené s tvými problémy v rolích, které plníš v práci, rodině i ve vztazích. Pocítíš, že díky týdnu v tichu se konkrétní odpovědi uschované v podvědomí  začnou vracet jako náhlé objevení. Uvolni se a věř tomuto starobylému procesu. Funguje již po několik tisíciletí a je prověřený množstvím moudrých lidí Východu. Zafunguje i na tebe. Stačí, abys to zkusil. 

Lektoři

Mgr. Kasia Kordylewska

vystudovala kulturní managment a kulturní antropologii a od té doby se mimo jiné věnuje studiu vztahu člověka a vlka. Absolvovala mnoho  certifikovaných terapeutických a koučinkových výcviků a tréninků. V současné době působí jako psychoterapeutka, facilitátorka a koučka.  Je navigátorkou a talent managerkou. Svou pozornost věnuje také šamanismu, významu symbolů, změněným stavům vědomí a jejich použití v transpersonální psychologii. Sama jezdí do divočiny již 20 let. Za tu dobu měla  možnost poznat hodně lidí, projít mnoho cest, nasbírat různé zkušenosti, vést spoustu hovorů u ohně, zažít mnoho nocí pod hvězdami, vyslyšet hodně lidských příběhů a vidět nekonečně hvězdných konstelací.  Pod jejím vedením začalo psát svůj nový životní příbeh již hodně členů smečky. Jako zkušený a unikátní navigátor najde i ten váš příběh i smečku.Stojí za vznikem Vlčí zóny.Spoluautorka článku publikovaných na psychologie.cz.Je spoluautorkou a vedoucí projektů v neziskové organizaci Dobře-Ty!

Wojtek Eichelberger

polský psycholog, psychoterapeut a kouč. Po celém světě pořádá semináře a přednášky. Působil v psychiatrických lůžkových zařízeních, včetně léčby drogově závislých. Absolvoval doktorské studium v oboru psychiatrie na Varšavské Univerzitě, podílel se na výzkumu léčby schizofrenie. V roce 1973 inicioval vznik inovativního terapeutického přístupu zaměřeného na osobní rozvoj, poté se podílel na založení průkopnické psychoedukační laboratoře, fungující od roku 1978. Byl stipendistou Gestalt Institutu v Los Angeles a Zen Centra v Rochestru. V letech 1980 – 81 byl aktivistou pro nezávislé školství. Je autorem a spoluautorem řady úspěšných publikací z oblasti psychologie, antropologie a duchovní literatury. V současné době působí jako spoluzakladatel a ředitel Ústavu psychoimunologie. Ve svých projektech vychází z konceptu integrální terapie. Je iniciátorem první zenové školy v Polsku. Je rovněž spolutvůrcem populárně-naučných televizních pořadů, zaměřených na existenciální psychologii.

Grzegorz Sirociuk

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Celková doba cesty - 7 dní

CO S SEBOU

Kvalitní spací pytel, outdoorové oblečení a obuv. S sebou budeš potřebovat sešit, který ti poslouží jako deník. Strávíš s ním spoustu času.

PŘED ODJEZDEM

Doporučujeme 2 týdny před vydáním se na cestu do lesního kruhu pořešit a urovnat osobní problémy, které tě zrovna pohlcují.

BENEFIT

Po sedmi dnech s vlky si každý zhotoví vlastní osobní silový předmět!!!

FINANČNÍ PODMÍNKY

Cena 19 000 Kč zahrnuje:

Přístřeší na 7 dní
Potraviny na 7 dní
2 lektory a vedení skupiny (7 dní)
dohled a asistence zkušeného příslušníka horské služby (7 dní)
Poplatky v chráněné krajinné oblasti
Cena nezahrnuje: cestovní náklady, pojištění!!!

Přihláška na workshop

nabývá platnosti po zaplacení nevratné zálohy ve výši 9000 Kč,

Termín pro doplatek kurzovného je 1 měsíc před konáním  workshopu.

Přihlášky a další informace: Kasia Kordylewska: +420 739 472 216, kasia@vlcizona.cz

Den 1.

Příjezd večer do Ustrzykach Gornych (Polsko) >>>
Společná cesta na noční tábořiště.
Rozdělení jídla a vody na cestu.
Společný oheň 

Den 2.

Společná snídaně.  = informační setkaní, při kterém budou účastníci seznámeni s programem a poučeni o základních principech bezpečnosti v lese; čas k tomu, aby se všichni vzájemně seznámili a vyjádřili svá očekávaní
Stanovení úkolů 
Ujasnění záměrů lesního kruhu
Samostatný odchod v mlčení do lesa
Společný oheň a večeře
Večerní setkání - reflexe prvních zážitků

Den 3. – 6.

Probouzení s východem slunce
Společná snídaně
Ranní setkaní, ujasnění záměrů dne
Intenzivní prožitkový trénink
Společný oheň a večeře, sdílení zážitků

Den 7.

Společná snídaně
Závěrečné setkání
Návrat do Ustrzyk Gornych, kde máme zaparkovaná auta
Návrat do Prahy

TERMÍNY 

09.05.2020 – 16.05.2020
23.05.2020 – 30.05.2020
05.09.2020 – 12.09.2020
19.09.2020 – 26.09.2020
07.11.2020 – 14.11.2020