Wataha (vlčí smečka)
11 - 18. 10 2020 

Ženy! Co takhle začít žít nový životní příběh plný hravosti, radosti, lehkosti a moudrosti?

Zvu Vás na týdenní pobyt v přírodě v bezpečí vlčí smečky.

Vydáme se na cestu do lesa za Tou, která ví...

Pomocí starých šamanských praktik se vrátíme k matce zemi. Vydáme se na cestu za svými spojenci, kteří budou našimi průvodci a jejich prostřednictvím se naučíme komunikovat s duchy přírody a dozvíme se, co to znamená následovat vlastní stopy. Nadechneme se, poslechneme volání našeho srdce, obnovíme svou duši. Vyrobíme si svůj silový předmět. Z cesty se vrátíme posíleny a vybaveny schopností porozumět sobě. Budeme mít skvělou příležitost pobýt samy se sebou.

Tato cesta za Tou, která ví vám umožní vidět a rozeznávat programy a vzorce, které vás a váš život ovlivňují. Naučíte se rozeznávat a opouštět to, co vám již neslouží.   Je to cesta pro vlastní klid. Není třeba čekat, až se změní vnější podmínky – nalézt sebe sama můžete hned teď...

Prozkoumáme kdo jsme? Co chceme?A kam jdeme? Společně objevíme a rozvineme svůj záměr. Nalezneme své místo ve smečce. Budeme vytvářet mapy svého světa, odkud jsme vyšly, kde jsme nyní a kam chceme opravdu směřovat. Prozkoumáme otisky matky a otce, společenských vzorců a samy rozhodneme, co si chceme ponechat, z čeho chceme čerpat a co už není funkční. Co nám brání žít v souladu, to necháme odplynout. Budeme vytvářet nové cesty na naší mapě.

Nalezneme svou vnitřní sílu a budeme stopovat svou divokost a vášeň.

Není lepšího místa na zkoumání sebe sama a rozvíjení kreativity, než lůno Vlčích hor na pomezí Slovenska, Polska a Ukrajiny. Místo, které lidi opustili a kam se vlci vrátili. Doputujeme k silovím místům, vyrobíme si svůj silový předmět a najdeme si svojí patronku.

Ať je to tvůj posvátný čas.

Čas krize bývá voláním z lesa, voláním zpět. Je to čas, kdy je třeba vydat se na cestu, naslouchat hlasu vlka v sobě. Často je to právě okamžik průlomu, změny, transformace. Máme jen jeden čas a jedno místo. Náš život. 

Prostředí ženského kruhu je bezpečné zázemí pro jedinečný proces proměny, uvědomění, spočinutí a vydání se na cestu.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

CO S SEBOU

Kvalitní spací pytel, outdoorové oblečení a obuv.

FINANČNÍ PODMÍNKY

Cena 16 500 Kč zahrnuje:

 • Přístřeší na 7 dní
 • Potraviny na 7 dní
 • Lektorné
 • Poplatky v chráněné krajinné oblasti

Cena nezahrnuje: cestovní náklady, pojištění!!!

Přihláška na workshop nabývá platnosti po zaplacení nevratne zálohy ve výši  7 000 Kč do 15. 10. 2020 na číslo účtu 2949811001/5500. V kolonce „Zpráva pro příjemce“ uveďte prosím svoje jméno, název workshopu a jako variabilní symbol zadejte číslo vašeho mobilního telefonu - pomůžete nám tak lépe identifikovat a přiřadit vaši platbu. Vzhledem k omezenému počtu účastníků rozhoduje pořadí odeslání přihlášky a následně platby. Deadline pro přihlášení a platbu zálohy je 15. 10. 2020.

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

Zasláním přihlášky a uhrazením platby dává účastník najevo svůj souhlas s podmínkami pořádání workshopu a potvrzuje, že zná obsah platebních a storno podmínek workshopu a souhlasí s nimi. Platba je nevratná. Pokud účastník zaplatil zálohu v době, kdy byl workshop již uzavřený pro další zájemce, bude platba v plné výši vrácena zpět. V případě zrušení workshopu ze strany organizátora bude zájemcům vrácena platba v plné výši.

Přihlášky a další informace: Kasia Kordylewska: +420 739 472 216 / kasia@vlcizona.cz

Den 1.

Den 2.

 • Společná snídaně.  = informační setkaní, při kterém budou účastníci seznámeni s programem a poučeni o základních principech bezpečnosti v lese; čas k tomu, aby se všichni vzájemně seznámili a vyjádřili svá očekávaní
 • Stanovení úkolů
 • Ujasnění záměrů lesního kruhu
 • Samostatný odchod v mlčení do lesa
 • Společný oheň a večeře
 • Večerní setkání - reflexe prvních zážitků

Den 3. – 6.

 • Probouzení s východem slunce
 • Společná snídaně
 • Ranní setkaní, ujasnění záměrů dne
 • Prostor pro rituály
 • Společný oheň a večeře, sdílení zážitků

Den 7.

 • Společná snídaně
 • Závěrečné setkání
 • Návrat do Ustrzyk Gornych, kde máme zaparkovaná auta
 • Návrat do Prahy

Související články:

Lektorka Mgr. Kasia Kordylewska

"Budu ti průvodcem bolavými územími tvého nitra, se zvukem bubnu se vydáme do jeskyní tvé duše. Naučím tě vytvářet léčivé rituály, abys byla sama schopná si pomoci. Dám ti nástroje pro naslouchání svým snům, pro kontakt se zemí, s přírodou. Moudrá žena umí rozpoznat, kde se zrovna na své cestě nachází. Je svým vlastním průvodcem. Neztrácí a nedává energii tam, kde není třeba." 

Lektorka Aneta Mistelska

Jsem jogínka, masérka metodou Reiki, účastnice výcviku Integrativního dýchání Zdeny Kmuníčkové v Praze. Umělkyně a performerka na cestě za autenticitou. Účastnice a spolupořadatelka ženských kruhů. Příznivkyně a vášnivá propagátorka přírodních metod podporující zdraví a osobní rozvoj.

Pracuji s hlasem, spontánním pohybem a dotekem. Přijmi ode mě pozvání do světa léčebných zvuků křišťálových mís, terapeutických zvonků, unikátních melodických perkusních nástrojů, tank drumů a dalších etnických nástrojů.