Léčitelský kruh pro ženy ve Vlčích horách

 

7. 9. - 14. 9. 2019

Milé ženy, zvu Vás na týdenní léčitelský pobyt v přírodě v bezpečí vlčí smečky a jiných žen.

Kruh je vhodný pro ženy, které mají deprese, které dlouhodobě používají antikoncepci, nebo jinou hormonální léčbu, a pro ženy s chronickými onemocněními psychosomatického původu. Pro ženy se zlomeným srdcem a zatoulanou duší.

Máš pocit, že se točíš pořád dokola ve stejném kruhu?

Máš pocit, že nic necítíš?

Často tě pronásleduje ten pocit bezmoci, že by ses nejradši schoulila do klubíčka někam do rohu, aby ti už všichni dali pokoj, aby i ty sama sis dala konečně pokoj.

Pokud máš toho všeho dost, tohle je prostor a čas pro tebe.

Dopřej si ho.

Dovol, aby příroda, síla zvuků, dotyk teplé země, vlažné vody a horkých kamenů na pláži, vyléčily tvé bolesti a strachy, aby ti dodaly důvěru, že na to nejsi sama.

Během naší cesty si nakreslíme mapy svého vlastního života a podíváme se na to, odkud jsme vyšly, kde jsme nyní a kam chceme opravdu směřovat. Prozkoumáme otisky matky a otce, společenských vzorců a samy se rozhodneme, co si chceme ponechat, z čeho chceme čerpat a co už není funkční. Co nám brání žít v souladu, to necháme odplynout. Budeme vytvářet nové cesty na naší životní mapě, a především si odpovíme na jednoduchou otázku, co já vlastně chci. Bude prostor na rozhovory o ženské sexualitě, o bolestech našeho těla, starých zranění našeho nitra a traumatech, které nám brání k plnému prožívání vlastní sexuality.

Co si z výletu odneseš je, je jen na tobě, ale věř mi, že si hluboce odpočineš, pořádně se vyspíš a zastavíš na chvíli svět. Možná se ti otevře prostor pro naslouchání toho, co opravdu chceš, kdo doopravdy jsi a možná i na svůj život budeš pohlížet jinak. 

Dovolíš si dělat to, na co máš chuť.

Pomocí starých šamanských praktik se vrátíme k matce zemi. Vydáme se na cestu za svými spojenci, kteří budou našimi průvodci a jejich prostřednictvím se naučíme komunikovat s duchy přírody a dozvíme se, co to znamená následovat vlastní stopy.

Nadechneme se, poslechneme volání našeho srdce, obnovíme svou duši.

Vyrobíme si svůj silový předmět. Budeme využívat sílu kamenů, zvuk krystalových mís a šamanských bubnů. Budeme mít skvělou příležitost pobýt samy se sebou a vrátíme se posíleny a vybaveny schopností porozumět samy sobě.

Není lepšího místa na zkoumání sebe sama a rozvíjení kreativity, než lůno Vlčích hor na pomezí Slovenska, Polska a Ukrajiny. Místo, které lidi opustili a kam se vlci vrátili. Doputujeme k silovým místům, vyrobíme si svůj silový předmět a najdeme si svojí patronku.

Ať je to tvůj posvátný čas.

Čas krize bývá voláním z lesa, voláním zpět. Je to čas, kdy je třeba vydat se na cestu, naslouchat hlasu vlka v sobě. Často je to právě okamžik průlomu, změny, transformace. Máme jen jeden čas a jedno místo.

Náš život. 

Prostředí ženského kruhu je bezpečné zázemí pro jedinečný proces proměny, uvědomění, spočinutí a vydání se na cestu.

Jsou tajemství ženské duše, které unese jen kruh jiných žen. Jsou bolesti těla, které utulí jen objetí jiné ženy. Jsou zatoulané části duše ženy, které může přivolat jen volání jejích sester. Jsou hlasy prababiček, babiček, matek, které přišel čas vyslechnout. Jsou ženské archetypy, o které se žena může opřít.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

CO S SEBOU

Kvalitní spací pytel, outdoorové oblečení a obuv.

FINANČNÍ PODMÍNKY

Cena 12 000 Kč zahrnuje:

  • Přístřeší na 7 dní
  • Potraviny na 7 dní
  • Lektorné
  • Poplatky v chráněné krajinné oblasti

Cena nezahrnuje: cestovní náklady, pojištění!!!

Deadline pro přihlášení je 15. 7. 2019

Přihláška na workshop nabývá platnosti po zaplacení nevratne zálohy ve výši  6 000 Kč na číslo účtu 2949811001/5500. V kolonce „Zpráva pro příjemce“ uveďte prosím svoje jméno, název workshopu a jako variabilní symbol zadejte číslo vašeho mobilního telefonu - pomůžete nám tak lépe identifikovat a přiřadit vaši platbu. Vzhledem k omezenému počtu účastníků rozhoduje pořadí odeslání přihlášky a následně platby. 

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

Zasláním přihlášky a uhrazením platby dává účastník najevo svůj souhlas s podmínkami pořádání workshopu a potvrzuje, že zná obsah platebních a storno podmínek workshopu a souhlasí s nimi. Platba je nevratná. Pokud účastník zaplatil zálohu v době, kdy byl workshop již uzavřený pro další zájemce, bude platba v plné výši vrácena zpět. V případě zrušení workshopu ze strany organizátora bude zájemcům vrácena platba v plné výši.

Přihlášky a další informace: Tereza Hrubcová: +420 602 350 446 / tereza@wolfzone.cz

Související články:

Lektorka Mgr. Kasia Kordylewska

"Budu ti průvodcem bolavými územími tvého nitra, se zvukem bubnu se vydáme do jeskyní tvé duše. Naučím tě vytvářet léčivé rituály, abys byla sama schopná si pomoci. Dám ti nástroje pro naslouchání svým snům, pro kontakt se zemí, s přírodou. Moudrá žena umí rozpoznat, kde se zrovna na své cestě nachází. Je svým vlastním průvodcem. Neztrácí a nedává energii tam, kde není třeba." 

Lektorka Aneta Mistelska

Jsem jogínka, masérka metodou Reiki, účastnice výcviku Integrativního dýchání Zdeny Kmuníčkové v Praze. Umělkyně a performerka na cestě za autenticitou. Účastnice a spolupořadatelka ženských kruhů. Příznivkyně a vášnivá propagátorka přírodních metod podporující zdraví a osobní rozvoj.

Pracuji s hlasem, spontánním pohybem a dotekem. Přijmi ode mě pozvání do světa léčebných zvuků křišťálových mís, terapeutických zvonků, unikátních melodických perkusních nástrojů, tank drumů a dalších etnických nástrojů.