Individuální cesty

Individuální cesty jsou prací s konkrétními tématy, se kterými přicházíte. Rozpoznáváme se, kde právě jsme na naší jedinečné životní cestě, možná nahlížíme a uzavíráme staré už nefunkční vzorce. Je zde prostor pro rituály pro rozloučení se starými láskami, s těmi, co nás opustili psychicky i fyzicky. Budete mít dost času a pozornosti, aby se vám navigátor mohl plně věnovat, stejně jako prostor pro samotu, bytí v divočině.

Dobrodružné putování, při kterém zkoumáme neznámé oblasti divoké přírody, odkrývá nepoznané území uvnitř nás samých. Území, kde nás nic neruší, kde jsme přesměrování k vnitřnímu tichu, kde vkročíme do prostoru, v němž jsme odkázáni jen a jen sami na sebe, kde přebíráme plnou zodpovědnost a učíme se být tvůrcem životních situací. V kouzelných setkáních s panenskou přírodou se při nečekaných výhledech do údolí s nádechem rozvzpomínáme na své sny a jasněji si uvědomujeme svá přání. Učíme se pojmenovávat své záměry. Les nám připravuje nečekané situace, ve kterých máme možnost vyzkoušet si tvořivost a nápaditost. Je zde prostor nahlédnout na způsoby našich obvyklých reakcí, které nám nabízí automatická řešení a je zde prostor pochopit, že máme možnost přistupovat k věcem jinak. Když procházíme tichým lesem, začíná náš mozek přepínat na jiné frekvence. Ze začátku se s množstvím svých neuspořádaných myšlenek pereme, ale jakmile se zklidníme, jejich nápor postupně opadá. Začíná nám být jasno a cítíme se očištěni.

Začínáme vědět KDO JSME, KAM JDEME a CO CHCEME. Začínáme TVOŘIT SVŮJ SVĚT. Cesta lesem je jak život sám. Máme čas. Přicházíme nepřipraveni. Odcházíme připraveni. Je to období zrání našeho vědomí. Z lesního putování se vracíme posíleni, známe svoje zaměření a dovedeme převzít za svůj život.