INTEGRATIVNÍ DÝCHÁNÍ

28 - 31. 3. 2019 Nowe Kawkowo

Co je Integrativní Dýchání?

Integrativní Dýchání je metoda transpersonální psychologie, která pomáhá lidem vyvolat stavy změněného, rozšířeného, neboli holotropního vědomí. Jde o vědomí směřující k celistvosti, jež překračuje úzký rozsah naší osobnosti a splývá s vědomím všech lidí. Metoda vychází ze základních principů tzv. holotropního dýchání a využívá prvků prohloubeného dechu, vhodně zvolené hudby a práce s tělem v chráněném prostředí skupiny. Seance probíhají pod dohledem kvalifikovaných odborníků, ve spolupráci se zkušenými facilitátory.

Co je holotropní dýchání?

Metodu holotropního dýchání vytvořili profesor Stanislav Grof a jeho žena Christina v sedmdesátých letech dvacátého století. Mnoho let ji používali v psychoterapeutické práci u pacientů s nejrůznějšími obtížemi a měli při tom úspěch i v situacích, kde jiné metody neuspěly. Později manželé Grofovi založili organizaci Grof Transpersonal Training. Nyní se jedná o celosvětově uznávanou metodu.

www.holotropic.cz

Jak probíhá víkend

Připrava k Integrativnímu Dýchání začíná ve čtvrtek v 19 hodin. Samotné dýchání pak probíhá v pátek a v sobotu, přičemž program obou dní je velmi podobný. Na místě se sejdeme ráno v 8.30 a končíme obvykle okolo 20 hodiny. Každý den probíhají dvě seance, kdy se skupina rozdělí do dvojic k dýchání. Mezi jednotlivými dýcháními je lehky vegetariansky oběd a po něm sdělování.

Místo konání

Centrum Plující oblaka, Mlýnská 6/3, Praha 6 – Bubeneč

Co si vzít s sebou

Na samotné dýchání v sobotu a neděli je zapotřebí přinést si pohodlné volné oblečení (tepláky, tričko, teplé ponožky, pantofle…), šátek na oči, prostěradlo (nejlépe navlékací), hygienické potřeby, ručník.

Přispěvek

Přispěvek včetně svačiny a obědů: 2800 Kč Příplatek za přespání na místě: 150 Kč Sleva pro studenty a ženy na mateřské dovolené: 2300 Kč Pokud dýcháte poprvé: 2800 Kč + 800 Kč za hodinový úvodní pohovor s terapeutem Celkový počet účastnic je omezen, proto se prosím hlaste s dostatečným předstihem.

Jak se přihlásit 

Pokud se s námi chystáte dýchat poprvé, podmínkou účasti je pohovor s Mgr. Kasiou Kordylewskou nebo MUDr. Zdenou Kmuníčkovou. Pohovor slouží k eliminaci případných rizik a ke zvýšení užitečnosti celého procesu. Prosíme zájemkyně, aby se hlásily pokud možno měsíc před termínem dýchání. Termín pohovoru nebo přihlášení k účasti na holotropním dýchání je nutné dohodnout (nejlépe) telefonicky nebo emailem.

ola@vlcizona.cz

tel. +420 739 472 216

mgr Katarzyna Kordylewska - LEKTORKA

mgr Katarzyna Kordylewska - LEKTORKA

MUDr Zdena Kmunickova - SUPERVIZOR

MUDr Zdena Kmunickova - SUPERVIZOR

Kontaktujte nás

ola@vlcizona.cz |  Tel: +420 739 472 216