INTEGRATIVNÍ  DÝCHÁNÍ 
PRO  ŽENY

9 - 11. 11. 2018 Praha

Milé ženy, zveme Vás na víkendove Integrativní Dýchání, které bude probíhat v bezpečí a za podpory ženského kruhu.

Drahé ženy a dívky ! Nadešel čas abychom si uvědomily své síly a začaly je uplatňovat. Samy vůči sobě a vůči všemu našemu okolí. Naše schopnosti v celé šíři hloubce a výši ženství nutně potřebuje celý svět - ten blízký i vzdálený. Bylo nám mnoho dáno a naším posláním je umění mnoho dávat . Učme se to posilujme to v sobě a žijme to.

Integrativní dýchání je jednou metod transpersonální psychologie. Vychází ze základních principů tzv. holotropního dýchání a využívá techniky prohloubeného dechu, vhodně zvolené hudby a práce s tělem. Metoda pomáhá vyvolat stavy změněného, rozšířeného, neboli holotropního vědomí. Seance proběhne pod dohledem kvalifikovaných odbornic, ve spolupráci se zkušenými facilitátorkami v chráněném prostředí ženské skupiny.

„Žena je na této planetě nositelkou života nejen pro lidský rod, ale pro všechny žijící bytosti. Pěstujme svou sílu, moudrost a schopnost opravdové lásky.“
Zdena Kmuníčková

Jsou tajemství ženské duše, které unese jen kruh jiných žen.
Jsou bolesti těla, které utulí jen objetí jiné ženy.
Jsou zatoulané části duše ženy, které může přivolat jen volání jejích sester.
Jsou hlasy prababiček, babiček, matek, které přišel čas vyslechnout. Jsou ženské archetypy, o které se žena může opřít.

„Když žena pozná samu sebe, když má odvahu potkat se se svým stínem, když se naučí sama sobě naslouchat, vyjadřovat svůj názor beze strachu z nepřijetí, když se naučí rozvíjet a projevovat svou tvořivost, sexualitu, radost, smích a spontaneitu, tak si uvědomí, že je dobrá taková, jaká je a že je integrální bytostí v relaci s vesmírem na této zemi.“
Kasia Kordylewska

Jak probíhá víkend

Připrava k Integrativnímu Dýchání začíná v patek v 18 hodin.Samotné dýchání pak probíhá v sobotu a v neděli, přičemž program obou dní je velmi podobný. Na místě se sejdeme ráno v 8.30 a končíme obvykle okolo 20 hodiny. Každý den probíhají dvě seance, kdy se skupina rozdělí do dvojic k dýchání. Mezi jednotlivými dýcháními je lehky vegetariansky oběd a po něm sdělování.

Místo konání

Centrum Plující oblaka, Mlýnská 6/3, Praha 6 – Bubeneč

Co si vzít s sebou

Na samotné dýchání v sobotu a neděli je zapotřebí přinést si pohodlné volné oblečení (tepláky, tričko, teplé ponožky, pantofle…), šátek na oči, prostěradlo (nejlépe navlékací), hygienické potřeby, ručník.

Přispěvek

Přispěvek včetně svačiny a obědů: 2800 Kč Příplatek za přespání na místě: 150 Kč Sleva pro studenty a ženy na mateřské dovolené: 2300 Kč Pokud dýcháte poprvé: 2800 Kč + 800 Kč za hodinový úvodní pohovor s terapeutem Celkový počet účastnic je omezen, proto se prosím hlaste s dostatečným předstihem.

Jak se přihlásit 

Pokud se s námi chystáte dýchat poprvé, podmínkou účasti je pohovor s Mgr. Kasiou Kordylewskou nebo MUDr. Zdenou Kmuníčkovou. Pohovor slouží k eliminaci případných rizik a ke zvýšení užitečnosti celého procesu. Prosíme zájemkyně, aby se hlásily pokud možno měsíc před termínem dýchání. Termín pohovoru nebo přihlášení k účasti na holotropním dýchání je nutné dohodnout (nejlépe) telefonicky nebo emailem.

kasia@vlcizona.cz

tel. +420 739 472 216

mgr Katarzyna Kordylewska - LEKTORKA

mgr Katarzyna Kordylewska - LEKTORKA

MUDr Zdena Kmunickova - SUPERVIZOR

MUDr Zdena Kmunickova - SUPERVIZOR

 Kontaktujte nás

ola@vlcizona.cz |  Tel: +420 739 472 216