INTEGRATIVNÍ  DÝCHÁNÍ 
PRO  ŽENY

9 - 11. 11. 2018 Praha

Cítit sebe sama. Cítit dotek. V konečcích prstů i na pokožce. Současně. Cítit, že se dotýkám, i to, že se někdo dotýka mě – to příjemné pro tebe i někoho jiného a ten nepatrný rozdíl mezi tím. Radost z dávání a rozkoš z přijímání...

K takovéto sexualitě otevírá Integrativní Dýchání – k hloubi prožitků a pochopení, že sexualita je především (PO)CIT – stimulace dotekem, polibky, poznáváním. A (po)city a smysly jsou nejpřednější – příjemné pocity a sexualita jsou Tvé, začínají v Tobě, a něčí magické dlaně jsou jen příjemným doprovodem, který však nenahradí cit.

Proč tolik z nás si plete pořadí a oddává se různým technikám či milencům, místo toho, aby svoji pozornost zaměřily na to nejjednodušší (a tedy nejtěžší!) – cítit a být v těle. Na smyslné poznávání možností těla. Každým dechem a každým prožitkem...

V smyslném cítění je ukryt klíč k ženské sexualitě – k Tvému srdci i příjemnosti/radosti/tomu, co je příjemné. Klíč Tvých dlaní, myšlenek i rytmu Tvého dechu. Klíč k domovu Tvé sexuality. Byla by škoda, aby pro Tvůj nezájem zůstal zapomenut na dně nějakého šuplíku. Myšlenka jen na dlouhé podzimní večery. Máš chuť si užít dýchání?

Pokud ano, čekají na Tebe změny v mnoha úrovních a integrace, která vede k rovnováze. To se pozitivně odrazí ve Tvém vývoji, vztazích i vědomí. Pocítíš, vyjádříš a pochopíš smysl – jak dosavadních omezení (traumata), tak i prostoru, který Ti dává uvolnění od starých myšlenkových vzorů, které neslouží emocím, nebo zatuhnutí těla. Integrativní dýchání otevírá.

∼ tělo ∼ emoce ∼ myšlení ∼ duše ∼

∼ příjemnost ∼ vztahy ∼ vývoj ∼ vědomí ∼

Integrativní Dýchání Ti pomáhá otevřít se novým zkušenostem, které překračují smyslné vnímání – jiné stavy vědomí; na tělesné úrovni – uvolnit emoce, které vznikají následkem traumatu, a vytvářet si vědomý vztah k vlastnímu tělu a příjemnostem.

PRO TĚLO A PŘÍJEMNOST.

Integrativní Dýchání pomáhá vytvářet nové prostory v těle – v soustavě svalů a vazů. Postupně mizí omezení a napětí, chronická bolest a z(a)tuhnutí – místo nich nastupuje svoboda, pohodlí a větší rozsah pohybu, větší množství energie a příjemný pocit tělesného bytí. Akceptování tělesnosti a cítění vede k hlubšímu vztahu k vlastní sexualitě.

PRO EMOCE A VZTAHY.

Integrativní Dýchání pomáhá překonat negativní stavy spjaté s palčivou bolestí, pocity vyloučení a ohrožení – typické pro lidi, kteří si prošli traumatickou zkušeností a nezažili podporu ve vztazích – tzv. bezpečný svazek. Díky této technice je snadnější uvolnit zablokované tělesné emoce a najít v sobě cestu k cítění. Nejdříve toho, co zůstávalo dlouho skryté a nedokázalo se projevit – stud, žal, strach, vztek. Později toho, co možná dosud neznáme – odvaha, ochota, přijetí, radost, láska a mír. Je pak snadnější se chovat asertivně – s rozmyslem vytvářet a komunikovat, stavět hranice i budovat vztahy založené na empatii. Protože pokud už vím, že mohu cítit všechno to, co cítím, a jsem v pořádkui vše ostatní je v pořádku, jsem schopna podobnou podporu i oporu poskytnout také lidem kolem sebe. A to aniž bych hodnotila nebo přistupovala k věci s odstupem.

PRO ROZUM A VÝVOJ.

Integrativní Dýchání pomáhá vytvářet si nové názory a myšlenkové vzory a také revidovat to, co nám dosud nesloužilo tak, jak mělo. Případně sloužilo nevědomě. Jakmile získáme pocit bezpečí ve vlastním těle, můžeme se rozloučit s mentálními obrannými mechanismy. Strach, hněv a vztek už nemusí ovládat naše srdce a hranice, jestliže známe a chápeme asertivitu. Stejně tak hodnocení a potřeba odstupu ustupují před přijetím a blízkostí. Dokážeme také rozpoznat, že jádrem našeho myšlení je ticho, klid a vývoj je založen na bytí – teď a tady, s dechem.

PRO DUŠI A VĚDOMÍ.

Integrativní Dýchání pomáhá posilovat naši intuici a chápání duševna. Trauma bylo integrováno a ukotveno v minulosti, což uvolňuje naši duši i energii, aby realizovala svůj potenciál. V přítomnosti – na vyšších úrovních vědomí, se smyslem pro rovnováhu mezi tělem, rozumem, myšlením duší i duchem.

Milé ženy, zveme Vás na víkendove Integrativní Dýchání, které bude probíhat v bezpečí a za podpory ženského kruhu.

Integrativní dýchání je jednou metod transpersonální psychologie. Vychází ze základních principů tzv. holotropního dýchání a využívá techniky prohloubeného dechu, vhodně zvolené hudby a práce s tělem. Metoda pomáhá vyvolat stavy změněného, rozšířeného, neboli holotropního vědomí. Seance proběhne pod dohledem kvalifikovaných odbornic, ve spolupráci se zkušenými facilitátorkami v chráněném prostředí ženské skupiny.

„Drahé ženy a dívky ! Nadešel čas abychom si uvědomily své síly a začaly je uplatňovat. Samy vůči sobě a vůči všemu našemu okolí. Naše schopnosti v celé šíři hloubce a výši ženství nutně potřebuje celý svět - ten blízký i vzdálený. Bylo nám mnoho dáno a naším posláním je umění mnoho dávat . Učme se to posilujme to v sobě a žijme to.“
Zdena Kmuníčková

Jsou tajemství ženské duše, které unese jen kruh jiných žen.
Jsou bolesti těla, které utulí jen objetí jiné ženy.
Jsou zatoulané části duše ženy, které může přivolat jen volání jejích sester.
Jsou hlasy prababiček, babiček, matek, které přišel čas vyslechnout. Jsou ženské archetypy, o které se žena může opřít.

„Když žena pozná samu sebe, když má odvahu potkat se se svým stínem, když se naučí sama sobě naslouchat, vyjadřovat svůj názor beze strachu z nepřijetí, když se naučí rozvíjet a projevovat svou tvořivost, sexualitu, radost, smích a spontaneitu, tak si uvědomí, že je dobrá taková, jaká je a že je integrální bytostí v relaci s vesmírem na této zemi.“
Kasia Kordylewska

Jak probíhá víkend

Připrava k Integrativnímu Dýchání začíná v patek v 18 hodin. Samotné dýchání pak probíhá v sobotu a v neděli, přičemž program obou dní je velmi podobný. Na místě se sejdeme ráno v 8.30 a končíme obvykle okolo 20 hodiny. Každý den probíhají dvě seance, kdy se skupina rozdělí do dvojic k dýchání. Mezi jednotlivými dýcháními je lehky vegetariansky oběd a po něm sdělování.

Místo konání

Centrum Plující oblaka, Mlýnská 6/3, Praha 6 – Bubeneč

Co si vzít s sebou

Na samotné dýchání v sobotu a neděli je zapotřebí přinést si pohodlné volné oblečení (tepláky, tričko, teplé ponožky, pantofle…), šátek na oči, prostěradlo (nejlépe navlékací), hygienické potřeby, ručník.

Přispěvek

Přispěvek včetně svačiny a obědů: 2800 Kč Příplatek za přespání na místě: 200 Kč.
Sleva pro studenty a ženy na mateřské dovolené: 2300 Kč
Pokud dýcháte poprvé: 2800 Kč + 800 Kč za hodinový úvodní pohovor s terapeutem.
Celkový počet účastnic je omezen, proto se prosím hlaste s dostatečným předstihem.

Jak se přihlásit 

Pokud se s námi chystáte dýchat poprvé, podmínkou účasti je pohovor s Mgr. Kasiou Kordylewskou nebo MUDr. Zdenou Kmuníčkovou. Pohovor slouží k eliminaci případných rizik a ke zvýšení užitečnosti celého procesu. Prosíme zájemkyně, aby se hlásily pokud možno měsíc před termínem dýchání. Termín pohovoru nebo přihlášení k účasti na holotropním dýchání je nutné dohodnout (nejlépe) telefonicky nebo emailem.

ola@vlcizona.cz

tel. +420 739 472 216

mgr Katarzyna Kordylewska - LEKTORKA

mgr Katarzyna Kordylewska - LEKTORKA

MUDr Zdena Kmunickova - SUPERVIZOR

MUDr Zdena Kmunickova - SUPERVIZOR

 Kontaktujte nás

ola@vlcizona.cz |  Tel: +420 739 472 216