Cesta do Umělcovy Duše 

Vydáme se na šamanskou cestu do smaragdové síně. Říká se, že je to místo, kde jsou uložené naše talenty. Opravdový čaroděj ví, jak s objeveným vhledem zacházet a především ví, jak nové poznání zařadit do svého života. Cyklus třech navazujících workshopů nás naučí pracovat s objeveným věděním a využívat ho v praxi.

Každý na svět přicházíme s jedinečným DNA, s jedinečnou kombinací talentů, které společně vytváří naši individuální výjimečnost a pocit sounáležitosti. Tak jako z příběhu Hanse Christiana Andersena O Ošklivém káčátku máme ale častokrát pocit, že nikam nepatříme, nevíme, kde je naše místo. Zaplavuje nás pocit bezmoci a zmatku, že nevíme, co v životě chceme a častokrát se stane, že se vzdáme a žijeme život podle představ ostatních.

Cyklus workshopů nás zavede do laboratoře svých možností a jedinečných kvalit, zavede nás do našeho podvědomí i nevědomí. Objevíme svou kreativitu a jedinečnost nás samotných. Pracovat budeme jemně s naším nitrem, avšak intenzivně s naší myslí. Vycházet budeme z moudrosti starých šamanů, metod východního učení, v kombinaci s nástroji z transpersonální psychologie a technikami moderní psychoterapie.

PROGRAM WORKSHOPŮ

BŘEZEN 16. 3. – 17. 3.

1. Setkání - základní šamanské nástroje a techniky - cesta do smaragdové síně

Úvodní víkendový workshop bude zaměřený na osvojení si šamanských technik, které nás povedou k sebezkoumání, k nahlédnutí do vlastního nitra a rozpoznání hlasu naší duše, našeho daru, skrytých talentů, našeho jedinečného poslání.

Již v prvním setkání se vydáme k branám naší kreativní duše a podíváme se na strážce, který znemožňuje jejich otevření a objevení tak skrytého pokladu v nás. Budeme sdílet, naslouchat své intuici a prohlubovat tak kontakt se sebou. Vytvoříme si konkrétní plán technik a cviků, které budou součástí naší vlastní praxe do dalšího víkendového setkání, které bude probíhat v dubnu.

DUBEN 13. 4. – 14. 4.

2. Setkání – rozpoznání a odstranění vzorců, které stojí v cestě v realizaci našeho záměru

V polovině cyklu budeme pracovat s vnitřními překážkami, strachy, ale i programy naší mysli, abychom veškerá stará paradigmata, bránící našemu rozvoji, odstranili a vytvořili tak nový prostor k realizaci a zhmotnění našeho záměru.

Možné vzniklé překážky si vzájemně budeme zvědomovat, budeme sdílet, uvolňovat negativní a blokující energie, propouštět vše nepotřebné a prohlubovat tak naši cestu za svým záměrem.

KVĚTEN 18. 5. – 19. 5.

3. Setkání – realizace, zhmotnění, umění jít za svým záměrem

V závěru celého cyklu, za podpory uzavřeného kruhu nenecháme svůj záměr pouze v představách, ale vzájemně si vytvoříme takové podmínky, abychom mohli podniknout první reálné a uskutečnitelné kroky k jeho realizaci.

Naučíme se jít za svou vizí, důvěřovat své intuici a nenechat se ovlivnit nežádoucími vlivy vnějšího okolí, ale i své vlastní mysli. Pochopíme, co je, a co není v souladu s naší duší.

Beru zodpovědnost za svá slova a nemohu ti slíbit vytvoření uměleckého veledíla, ale rozhodně ti mohu slíbit, že si vytvoříš a prohloubíš cesty do podvědomí, získáš nové inspirující zkušenosti a zážitky, a osvojíš si techniky, které otevírají kreativitu a tvořivost.

A je pouze na tobě a tvé disciplíně, zda a jak využiješ svůj objevený potenciál. Kreativitu a tvořivost můžeme chápat jako zhmotnění myšlenky, nápadu, touhy či schopnost nalézat nová řešení a způsoby. Není omezená na uměleckou činnost ani na ženskou část populace, je součástí všeho a všech. Záleží pouze na nás, zda se této transformační síle otevřeme a začneme ji v našem životě využívat.

Cyklus nebude jen o výše zmíněných víkendových setkáních, ale především o intenzivní práci jednotlivců mezi jednotlivými setkáními a vnitřní disciplíně naší duše. Jedná se o výjimečný tříměsíční talentový program, kdy naučené principy, metody a techniky můžete aplikovat v jakékoliv životní situaci či oblasti svého vlastního života.

Jedná se o celoživotní investici do seberozvoje, do realizace svých snů, do života prožitého dle svých nejniternějších představ a tužeb. Jedná se o cestu k nalezení vlastní tvořivosti, vlastního daru, o který je na čase se začít dělit nejen s lidmi ve vašem okolí, ale s celým světem.

Veškerá setkání budou probíhat v bezpečí a s podporou uzavřeného kruhu. Jednotlivá setkání na sebe budou navazovat a součástí workshopů bude prostor pro individuální konzultace a sdílení.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Sobota 11.00 – 19.00 s pauzou na oběd

Neděle 10.00 -18.00 s pauzou na oběd

LEKTORKA - Kasia Kordylewska

Life navigátorka, psychoterapeutka, šamanka a nomadka. Věnuji se šamanismu, významu symbolů, změněným stavům vědomí a jejich použití v transpersonální psychologii. „Jsem přesvědčená o tom, že na svět přicházíme s jedinečnou kombinací osobností a talentu. Mám radost, když klienti objevují svou jedinečnost, talent a schopnosti, a tím obohatí nejen svůj život.“

Více >>>

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Pokud jsi vydržel číst až do konce, tak pro tebe!

CO S SEBOU:

- Pohodlné oblečení

- Šátek na oči

- Nejkrásnější sešit, který jsi v životě viděl

KDE:

Jóga Letná, www.jogaletna.cz

Dobrovského 666/20, 170 00 Praha 7-Holešovice

CENA

12.000 Kč (4.000 Kč/modul)

Cena zahrnuje 3 víkendové workshopy a možnost individuální talentové konzultace v průběhu třech měsíců (březen – květen).

Přihlášky